HİZMETLERİMİZYalıtım Danışmanım


Yeni Yapıların İnşası için Çözümler...

Yeni yapıların inşası için sunduğumuz yalıtım ve yapı kimyasalları çözümleri ile yenilikçi, ekonomik, uzun ömürlü, kullanışlı ve sağlam yapıların inşasına katkı sağlıyor, müşterilerimizin varlıklarının değerini ve yapısal bütünlüğünü koruyan çözümler sunuyoruz...

Mevcut Yapıların Bakımı ve Yenilemesi için Çözümler...

Mevcut yapıların bakımı, onarımı, güçlendirmesi ve yenilenmesi için fabrikalardan otellere, AVM 'lerden konutlara kadar birçok segmentte yer alan imalatları içeren yalıtım ve yapı kimyasalları çözümleri tasarlıyoruz...

Müşterilerimize,

Isı - su - ses - yangın yalıtımı ve zemin kaplaması, onarım-güçlendirme gibi yapı kimyasalları çözümleri ile ilgili altı başlık altında hizmet paketlerimizi sunarak çözüm ortağı oluyoruz...


Çözüm Paketi 1 : ŞARTNAME

 • Uygulama Detayları
 • Teknik Şartname
 • İş Tanımları
 • Birim Fiyat Tarifleri
 • Metraj
 • Keşif Listesi

Yeni veya yenilenecek yapılarda yalıtım ve yapı kimyasalları uygulamaları ile ilgili müşteri hedef, talep ve ihtiyaçları alınır, detaylandırılır, malzeme seçimleri yapılır, uygulayıcılardan yapılması istenecek imalatları tanımlayan; teknik şartnameler oluşturulur... Şartname ve detaylara esas iş tanımları, birim fiyat tarifleri düzenlenir, iş kalemlerinin metrajları hesaplanarak keşif listesi oluşturularak müşteriye teslim edilir...


Çözüm Paketi 2 : İHALE

 • Yaklaşık Maliyet
 • Sözleşme Taslağı
 • İhale Dokümantasyonu
 • İhale Davetleri
 • Uygulayıcı Firma Seçimi
 • Sözleşme Süreç Yönetimi

Yeni veya yenilenecek yapılarda hazırlamış teknik şartname ve metrajlar ile piyasa araştırması yapılarak yaklaşık maliyet hesaplanır ve bütçe oluşturulur... Teknik şartname, proje genel iş programı ve mali hususlara uygun olarak uygulayıcı sözleşme taslağı ve diğer ihale dokümantasyonu düzenlenir... Yapılacak imalatlarda ehil uygulayıcı firmalar tespit edilerek, ihaleye davet edilir... İhale süreci sonunda tüm kriterler göz önünde tutularak müşteri ile birlikte uygulayıcı firma seçimi yapılır ve sözleşme süreci tamamlanarak, uygulayıcı firmanın iş başı yapması sağlanır ve müşteriye devredilir..


Çözüm Paketi 3 : KONTROL

 • İş Programı
 • İmalat Kontrol
 • Test Yönetimi ve Denetimi
 • Kabul

Yeni veya yenilenecek yapılarda yalıtım ve yapı kimyasalları uygulamalarını üstlenen uygulayıcı firmanın, şantiye genel iş programına ve teknik şartnameye uygun olarak iş programı yapılır... Uygulayıcının sahadaki imalatları, teknik şartname ve detaylara uygunluğu kontrol edilir... Detay, malzeme ve sisteme uygun imalat testleri planlanır ve denetlenir... Kontrol ve denetimler sonunda imalatlar uygun ise kabul edilerek bir sonraki inşaat imalatına geçilmek üzere müşteriye teslim edilir...


Çözüm Paketi 4 : HAKEDİŞ

 • Hakediş Raporu
 • Geçici Kabul
 • Kesin Hesap
 • Kesin Kabul

Yeni veya yenilenecek yapılarda yalıtım ve yapı kimyasalları imalatlarını yapan uygulayıcı firmanın düzenlediği hakediş raporları, sözleşme-proje-yerine göre kontrol edilir... İş bitiminde kurulan heyet ile geçici kabul yapılır, eksik ve hatalar var ise tespit edilerek uygulayıcı firmanın tamamlaması sağlanır... Uygulayıcı firmanın iş bitiminde hazırladığı kesin hesap kontrol edilir... Sözleşmede belirtilen süre sonunda kurulan heyet ile kesin kabul yapılarak müşteriye teslim edilir...


Çözüm Paketi 5 : TOPLANTI

 • Değerlendirme
 • İstişare
 • Koordinasyon
 • Planlama

Yeni veya yenilenecek yapılarda yalıtım ve yapı kimyasalları uygulamaları ile ilgili müşteri hedef, talep ve ihtiyaçlarına bağlı olarak, periyodik takvimlerde düzenlenecek toplantılara ilgili uzmanımız katılım sağlar... Yalıtım ve yapı kimyasalları uygulamaları ile ilgili değerlendirme ve önerilerde bulunur, diğer inşaat imalatları ile koordinasyonu sağlar, istişarelerde görüş bildirir ve planlamalara katkı sağlar...


Çözüm Paketi 6 : KEŞİF

 • Keşif
 • Tespit
 • Çözüm

Mevcut yapılarda yaşanan yalıtım ve yapı kimyasalları problemleri ile ilgili başvurularda, ilgili uzman yerinde keşif yaparak, sorunu tespit eder ve müşteriye yerinde çözüm önerisini sunar...


 

Bize danışın, kârlı çıkın !..

 

© 2021 Yalıtım Danışmanım :: İnşaatınız var ise bize mutlaka danışın !. All rights reserved | Design by Greensoft ®