HAKKIMIZDAKalite, Çevre ve İSİG Politikamız


Şirketimizin Kalite Politikası

 • Şirketimizin ve müşterilerimizin uzun vadeli ve sürekli başarısında en etkili faktör olduğuna inandığımız hizmet kalitemizin üstünlüğünü sürekli kılmak.
 • Şirketimizin vizyonunu ve misyonunu gerçekleştirebilmek için, sektörün teknolojik gücü ile firmamızın teknik birikimi ve tecrübesini en üst düzeyde kullanmak.
 • Müşterilerimizin değişen, gelişen isteklerini karşılayacak ürünleri araştırmak, mevcut ürün ve hizmetleri geliştirmek için takım anlayışının oluşturduğu güç birliğini sürekli kılmak.
 • Hizmet kalitesi ve güvenirliliğinin, insanların hayatı, yapıların ömrü ve kalitesi ile bağlantılı olduğunun bilinci ile çalışmak.
 • Müşterilerimizle bütünleşerek, görev aldığımız projelerde kaliteli mühendislik hizmeti sunmak.
 • Şirketimizin bütün maddi ve manevi kaynaklarını ve yeteneklerini, mükemmelliğe erişmek için sürekli canlı tutmak, tüm gücümüzü en iyi hizmet için seferber etmek

Çevre ve İSİG Politikamız

Yönetimimiz, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerimizin etkin olarak işlemesi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağını, politikamızın ve hedeflerimizin çalışanlarımız tarafından anlaşılması için gerekli faaliyetleri gerçekleştirirken; tüm Yasal Şartlar ve Müşteri Şartlarını gözeteceğini tüm tedarikçi, taşeron ve üçüncü şahıslara taahhüt etmektedir.


Çalışanlarımızın da ellerinden gelenin en iyisini yaparak, ortak başarımız için çalışacağına inancımız tamdır.

 • Müşterilerimizle bütünleşerek, görev aldığımız projelerde kaliteli mühendislik hizmeti sunmak,
 • Şirketimizin vizyonu ve misyonunu gerçekleştirebilmek için, sektörün teknolojik gücü ile firmamızın teknik birikimi ve tecrübesini en üst düzeyde kullanmak,
 • Şirketimizin ve müşterilerimizin uzun vadeli ve sürekli başarısında en etkili faktör olduğuna inandığımız hizmet kalitemizin üstünlüğünü sürekli kılmak,
 • Tüm çalışanlarımızın verilen eğitimlerle Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve güvenliği konularında sürekli gelişmelerini sağlamak,
 • Yatırım, proses ve hizmetlerimizde Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği anlayışını ön planda tutmak,
 • Doğal kaynakları ve enerjiyi akılcı kullanarak çevre kirlenmesini önleyici tedbirler almak,
 • "0" İş ve Çevre Kazası hedefini gerçekleştirmek; hiç olmazsa tehlikeleri kaynağında tespit ederek riskleri en aza indirmek,
 • Memnun bir müşteri ağı yaratmaktır.

© 2021 Yalıtım Danışmanım :: İnşaatınız var ise bize mutlaka danışın !. All rights reserved | Design by Greensoft ®